Regulamin

&1.
WSTĘP

 

 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów kupna-sprzedaży produktów/towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem E-sklepu / Sklepu Internetowego www.pbsport.pl którego właścicielem jest R&M Company Sp. z o.o. ul. Nad Strugą 7, 31-408 Kraków, NIP: 945-218-92-36, REGON: 363272119.

 

&2.
DEFINICJE

 

 1. Regulamin – poniższe przepisy

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z E-sklepu w szczególności dokonując zakupów w ramach sklepu internetowego.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca wraz z pbsport czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sklep Pbsport –  właścicielem jest R&M Company Sp. z o.o. prowadząca działalność przy ul. Nad Strugą 7, 31-408 Kraków, NIP 945-218-92-36, REGON 363272119.

 5. E-sklep/Sklep internetowy – portal internetowy dostępny pod adresem www.pbsport.pl, za pośrednictwem którego klient może dokować zamówień.

 6. Produkt/Towar – przedmiot prezentowany na sklepie internetowym

 7. Umowa kupna-sprzedaży – umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pbsport-em, a interesantem z wykorzystaniem E-sklepu

 8. Zamówienie – deklaracja klienta zmierzająca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, określając szczegółowo jego rodzaj i liczbę

 9. Rejestracja – stworzenie konta na sklepie internetowym

 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dni 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. Z 1964 roku, Nr.16, poz 93 z późn. zm. )

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U.. z 2014 r., poz 827 z późn. Zm )

 12. Ustawa o świadczeniu umów drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Z 2002 roku, Nr. 144, poz 1204 z późn.zm. )

 
 

&3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 

 1. Sklepem pbsport, a przedmiotem wykonywanej usługi jest umowa kupna-sprzedaży towaru.

 2. Przedmioty niezbędne do korzystania z E-sklepu:

 • komputer lub inne urządzenie końcowe umożliwiające dostęp do internetu

 • aktywne łącze internetowe

 • konto pocztowe ( e-mail )

 • przeglądarka internetowa

 1. Regulami dostępny jest dla klienta w każdym momencie jego odwiedzin na E-sklepie ( http://pbsport.pl/pl/i/Regulamin/3 )

 2. Komunikacja ze sklepem internetowym możliwa jest za pomocą:

 1. Wszelką korespondencję pocztową ( listy, paczki itp. ) zaleca się kierować na adres : Nad Strugą 7, 31-408 Kraków

 2. Wszelkie kontakty listowe / e-mailowe rozpatrywane są przez pracowników sklepu pbsport w godzinach funkcjonowania sklepu ( pon-pt: 10.00-19.00; sob: 10.00-15.00 ). Czas reakcji uzależniony jest od dyspozycyjności pracowników ( nie dłużej niż 72 godziny )

   
   

&4.
ZASADY KORZYSTANIA Z E-SKLEPU / SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 

 1. Użytkowanie sklepu internetowego jest dobrowolne, a strona www dostępna jest dla każdej osoby korzystającej z Internetu.

 2. Sklep pbsport uprzedza, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie jest zapoznanie się z ogólnie panującymi zasadami zawartymi w regulaminie oraz jego pozytywna akceptacja. W przypadku braku akceptacji któregoś z pp. sklep pbsport uprzejmie prosi o zaniechanie dokonywania transakcji.

 3. Rejestracja w E-sklepie pbsport.pl obejmuje:

 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( wymagana autentyczność danych osobowych ) dostępnego na stronie www.

 • zaznajomienie się z regulaminem i zaakceptowanie go

 • zatwierdzenie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie go za pomocą e-maila zwrotnego

 1. Klient otrzymuje pełen dostęp do sklepu internetowego po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się na E-sklepie

 2. Momentem zatwierdzenia przez klienta umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną , polegającą na prowadzeniu konta klienta na sklepie, jest otrzymanie przez klienta e-maila potwierdzającego rejestrację. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 3. Sklep pbsport zastrzega sobie prawo do blokady konta klienta w momencie gdy stwierdzi jego naruszenia zawarte w regulaminie, w szczególności gdy:

 • podał w trakcie rejestracji na E-sklepie fałszywe dane osobowe, które wprowadziły w błąd pracowników sklepu pbsport.pl

 • dopuścił się za pośrednictwem E-sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich

 • pozwolił sobie na zachowanie niezgodne z ogólno panującymi zasadami korzystania ze sklepu internetowego, naraził sklep pbsport na straty moralne i wizerunkowe.

 1. Klient którego konto zostało zablokowane nie może bez zgody sklepu pbsport dokonać ponownej rejestracji

 2. W momencie naruszenia zasady z pp. 4.7 pbsport zastrzega sobie prawo do blokady kolejnego konta i zaniechania realizacji zamówienia

 3. Konsument zobowiązany jest do :

 • korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z panującymi prawami, postanowieniami regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej

 • korzystania z treści zamieszczonych w e-sklepie zgodnie z własnymi potrzebami

 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów pbsport.

 

&5.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 
 

 1. W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze sklepem pbsport, klient musi wejść na stronę e-sklepową, dokonać wyboru towaru, koloru, a także jego rozmiaru i ilości oraz złożyć zamówienie podejmując czynności techniczne w oparciu o komunikaty informacyjne dostępne na stronie internetowej.

 2. Wybór zamówionych towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do zakładki koszyk

 3. Przed złożeniem końcowego zamówienia klient ma prawo do potwierdzenia dostępności towaru przez kontakt z pracownikami sklepu pbsport ( zakładka kontakt na stronie www.pbsport.pl )

 4. Procedura składania zamówień

  1. Procedura składania zamówień ( klient posiadający konto )

 • logowanie

 • potwierdzenie listy zamówionych produktów

 • wybór sposobu dostawy

 • potwierdzenie adresu nadania przesyłki

 • zatwierdzenie w/w danych

  1. Procedura składania zamówień ( klient nieposiadający konta )

 • wybór opcji – zamawiam bez rejestracji

 • potwierdzenie listy zamówionych produktów

 • wybór sposobu dostawy

 • potwierdzenie adresu nadania przesyłki

 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptację regulaminu

 • zatwierdzenie w/w danych

  1. Po otrzymanu w/w zamówienia klient otrzymuje od sklepu pbsport odpowiedz zwrotną o przystąpieniu lub zaniechaniu realizacji zamówienia

  2. W momencie przyjęcia zamówienia, sklep pbsport przesyła pod wskazany adres e-mailowy następujące informacje :

 • łączną cenę dotyczącą zamawianej przesyłki ( koszt towarów + ewentualne koszta przesyłki )

 • informację o wybranym sposobie i terminie zapłaty

 • link potwierdzający złożone zamówienie

 1. W przypadku niedostępności zamówionego towaru na stanie magazynowo - sklepowym lub innych przyczyn uniemożliwiających sfinalizowanie transakcji sklep pbsport zawiadomi o tym fakcie klienta w terminie nie późniejszym niż 30 dni ( trzydzieści ) od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w trakcie zamówieniu lub poprzez kontakt telefoniczny jednego z pracowników PitBull Kraków

 

&6.

WYKONANIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 
 

 1. Po ukończeniu procesu składania zamówienia i zawarciu umowy kupna-sprzedaży sklep pbsport informuje klienta za pośrednictwem wiadomości e-mailowej o statusie realizacji zamówienia lub umożliwia klientowi śledzenie przesyłki za pomocą panelu dostępnego na stronie przewoźnika .

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 24-48 godzi od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży ( dotyczy towarów wcześniej potwierdzonych, dostępnych na stanie magazynowym ) pod warunkiem, że klient spełnił wszystkie założenia opisane w &5 p.4.d regulaminu sklepowego od poniedziałku do czwartku do godziny 12.00 – z wyłączeniem dni wolnych od pracy. W przypadku złożenia zamówienia na produkty nie widniejące na stanie magazynowym czas realizacji przesyłki wydłuża się do 2-10 dni roboczych z zastrzeżeniem &5 p.5 w/w regulaminu

 3. Promocje sklepowe nie łączą się ze sobą, klient ma prawo skorzystania z jednej oferty promocyjnej

 4. W przypadku uzasadnionych ( np. brakiem towaru na stanie magazynowo - sklepowym lub u dystrybutorów ) czas realizacji zamówieni może zostać wydłużony, przy czym sklep pbsport dołoży wszelkich starań w celu skrócenia czasu realizacji zamówienia. W w/w przypadku klient dostanie natychmiastową informację o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną, z zastrzeżeniem &5. p5. w/w regulaminu

 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży

 6. Pit Bull Kraków zobowiązuje się dostarczenia produktów bez wad, w przeciwnym wypadku klient ma prawo zwrotu lub wymiany towaru na koszt Pit Bull Kraków

 7. Sklep pbsport do zrealizowanego zamówienia dołącza paragon lub fakturę zakupu

 8. Jeżeli podczas wyboru, sposobu płatności klient zaznaczy : „ przelew bankowy ''; „ Przelewy24''; „ Mtransfer '' i w ciągu 4 dni nie dokona płatności sklep pbsport zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia. Informacja z decyzją o anulacji zamówienia zostanie przesłana do klienta drogą e-mailową

 9. Wysyłka zamówionych towarów ogranicza się do terenów Rzeczpospolitej Polskiej i jest realizowana zgodnie z adresem widniejącym na zamówieniu dokonanym przez klienta. Sklep pbsport dopuszcza wysyłkę towarów za granicę Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem dokonania stosownych ustaleń pomiędzy sklepem pbsport, a klientem przed momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży

 10. Sklep pbsport umożliwia klientowi odbiór osobisty zamówionych towarów pod adresem: Nad Strugą 7, 31-408 Kraków, przy wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru zamówienia ( klient ponosi koszt tylko i wyłącznie za zakupiony towar )

 11. PitBull Kraków dokonuje wysyłki towarów tylko i wyłącznie za pośrednictwem przewoźników wymienionych na stronie internetowej podczas składania zamówienia

 12. Koszt dostawy i odbioru zamówionych towarów pokrywa klient

 13. Ceny towarów umieszczone na stronie e-sklepu podane są w polskich złotych [PLN] z uwzględnieniem podatku VAT. Cena nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z ewentualną przesyłką

 14. Sklep pbsport akceptuje tylko i wyłącznie formy płatności dostępne na stronie internetowej podczas składania zamówienia : Przelewy24, przelew bankowy, płatność za pobraniem, odbiór osobistych – płatność gotówką, odbiór osobistych – płatność kartą

 15. Sklep pbsport uznaję zapłatę należności za towaru w momencie wpłynięcia należności na konto bankowe ( uznanie rachunku bankowego sklepu pbsport kwotą przelewu ). Po uiszczeniu należności do rąk pracownika sklepu pbsport lub przewoźnika ( kurier ) dostarczającego zamówiony towar lub po uzyskaniu informacji od dostawcy usług płatniczych o dokonaniu zapłaty przez klienta

 16. Usługi bankowe w sklepie pbsport świadczy MBank, nr.rachunku bankowego : 43 1140 2004 0000 3102 7599 0439. W momencie dokonywania płatności na konto sklepu pbsport klient ma obowiązek podania numeru zamówienia za które dokonuje płatności.

 
 

&7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 
 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem ustawy o prawach konsumenta, klientowi sklepu pbsport przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu dostarczenie przesyłki przez przewoźnika. Klient zrywa umowę z pbsport w formie pisemnej, posiłkując się przy tym formularzem zwrotu towarów zamieszczonym w zakładce http://pbsport.pl/reklamacje-i-zwroty i wysyła go na adres Sklep pbsport: Nad Strugą 7, 31-408 Kraków

 2. Termin 14 dni liczony jest od momentu w którym klient lub osoba przez niego wskazana weszła w posiadanie zamówionego towaru. Po upływie 14 dni termin odstąpienia od umowy wygasa.

 3. Oświadczenie o którym mowa w &7. p.1 pozwala na zachowanie terminu odstąpienia od umowy

 4. W momencie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez klienta cała transakcja zostaje uznana przez sklep pbsport jako nieodbyta. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient zobligowany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu złożenia pisemnej deklaracji mającej na celu zerwanie umowy kupna-sprzedaży, a sklep pbsport zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności w związku ze zwracanym towarem, w tym kosztów jego dostarczenia do sklepu pbsport ( kwota nie może przekraczać wartości najtańszej formy przesyłki oferowanej przez sklep pbsport ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu dostarczenia pisemnej deklaracji o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

 5. Zwrot należności dokonywany jest za pomocą takich samych sposobów płatności jakie wybrał klient podczas składania zamówienia, na prośbę klienta sklep pbsport dopuszcza zmianę formy zwrotu należności

 6. Sklep pbsport zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu należności do momentu wpłynięcia zwrotu towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego odesłania.

 7. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem należności

 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikających z korzystania z niego w sposób inny niż był konieczny do stwierdzenia jego cech i funkcji

 
 

&8.

REKLAMACJA DOTYCZĄCE TOWARÓW/PRODUKTÓW

 
 

 1. Sklep pbsport będąc sprzedawcą odpowiada za wady towarów wykryte przez klienta w zakresie który określonym został w przepisach Kodeksu Cywilnego

 2. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia z prośbą o obniżenie kosztów lub odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, chyba że sklep pbsport niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie jego wadę

 3. Klient ma prawo żądać od sklepu pbsport wymiany towaru na niewadliwy lub zamiast wymiany żądać usunięcia wad, jeżeli usunięcie wady wymagało by nadmiernych kosztów sklepu pbsport ma prawo od odmowy naprawy wadliwego towaru

 4. Wszelkie reklamacje należy kierować pod adres : Sklep pbsport, ul. Nad Strugą 7, 31-408 Kraków. Sklep pbsport zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli termin zostanie przekroczony, a sklep pbsport nie udzielił odpowiedzi klientowi uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie

 5. Sklep pbsport nie jest producentem towarów/produktów które ma w swojej ofercie i nie udziela na nie gwarancji

 
 

&9.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 
 

 1. PitBull Kraków zobowiązuje się do prowadzenia e-sklepu w poprawnym wymiarze, zgodnie z możliwościami aktualnej wiedzy technicznej. Wszelkie usterki zgłaszane przez klientów będą usuwane w możliwie najkrótszym czasie

 2. Klient ma obowiązek poinformować sklep pbsport o wszelkich nieprawidłowościach które napotkał podczas użytkowania platformy www.pbsport.pl

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pod nr tel: 609-979-838, e-mailem: sklep@pbsport.pl lub w formie pisemnej na adres Sklep pbsport, ul. Nad Strugą 7, 31-408 Kraków

 4. W formularzu zgłoszeniowym klient zamieszcza swoje pełne dane ( imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu ) oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości

 5. PitBull Kraków zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji, w przypadku braku możliwości usunięcia usterki klient zostanie poinformowany przez sklep pbsport o zaistniałej sytuacji

 
 

&10.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 
 

 1. Regulaminem wiążącym uznaje się regulamin zamieszczony na stronie internetowej podczas składania zamówienia przez klienta

 2. Zapisy w regulaminie należy interpretować zgodnie i w oparciu o przepisy obowiązującego prawa

 3. Zapisy w regulaminie nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa polskiego

 4. Ewentualne spory pomiędzy sklepem pbsport, a klientem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zastają poddane sądom właściwym

 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji korzystając ze stałych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej ( http://spsk.wiih.org.pl/ )

 6. Ewentualne spory pomiędzy sklepem pbsport, a klientem który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu z uwzględnieniem siedziby sklepu pbsport

 7. W sprawach nieregulowanych zapisami regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl